DOLAR 16,3831 -0.03%
EURO 17,5764 0.46%
ALTIN 972,28-0,23
BITCOIN 483973-0,30%
Mersin
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

reklam

Tarsus Mektubu 13 Mart 2022

Tarsus Mektubu 13 Mart 2022

Yakup Boncuk Tarsus Gündemini yazdı

ABONE OL
Mart 13, 2022 12:02
Tarsus Mektubu 13 Mart 2022
0

BEĞENDİM

ABONE OL

YAKUP BONCUK TARSUS MEKTUBU-13 MART 2022

SELAM  DOSTLAR…Tarsus ‘tan sizleri

 bilgilendirmek için tarihe not düşüyorum.

En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

…………OOO………..

NÜK­HET KOÇ,’’ İŞ VE Tİ­CA­RET

 DÜN­YA­SI İLE BİR­LİK İÇİN­DEYİZ’’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, iş ve ti­ca­ret dün­ya­sı ile bir­lik için­de ola­rak Tar­sus’un üre­tim de­ğer­le­ri­ne kat­kı ver­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Mec­lis Üye­si Koç, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO)Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak’ı zi­ya­ret ede­rek, ül­ke ve ağır­lık­lı ola­rak böl­ge­miz eko­no­mi­si hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du.

TSO’nun, Tar­sus’un en bü­yük si­vil top­lum teş­ki­lat­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Nük­het Koç, “İş ve ti­ca­ret ha­ya­tı­na yön ve­ren TSO’lar bu­lun­duk­la­rı böl­ge­nin ön­cü di­na­mik gü­cü­dür. 

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­mız da bu ken­tin lo­ko­mo­tif gü­cü­dür. Bi­zim or­tak pay­da­mız bu­ra­da hiç şüp­he­siz ya­şa­dı­ğı­mız şe­hir Tar­sus’tur. Güç­lü bir ile­ti­şim ve so­run­la­ra müş­te­rek çö­züm ara­yı­şı ile aşa­ma­ya­ca­ğı­mız en­gel yok. Ye­ter ki bir­lik­te ha­re­ket ede­li­m” de­di.

MHP’li Nük­het Koç, ön­ce­lik­le Tar­sus’un İL ko­nu­sun­da ver­di­ği mü­ca­de­le­si­ne Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı’nın da des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, çok ya­kın bir ge­le­cek­te fa­ali­ye­te ge­çe­cek olan Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde­ki fir­ma­lar­da is­tih­dam sağ­la­ya­cak­la­rın bu ken­tin in­san­la­rı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Tar­sus OSB baş­ta ol­mak üze­re Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı ve di­ğer pro­je­le­rin bi­ran ön­ce

Fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si ve Tar­sus eko­no­mi­si­nin aya­ğa kalk­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Nük­het Koç, bu­nun için de Tar­sus or­tak pay­da­sın­da bu­luş­mak ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Tar­sus TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ise, zi­ya­ret­ten do­la­yı ken­di­si­ne te­şek­kür ede­rek, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de olun­ma­sı ha­lin­de bu kent­tin da­ha üst nok­ta­la­ra ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Ko­çak, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Tar­sus OSB’nin son du­ru­mu, Tar­sus’un İL ko­nu­su, Tar­sus’a ge­len be­yaz ya­ka­lı­la­rın ko­nak­la­ma so­ru­nu ve TA­KİK’in ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.

…………OOO………..

TARSUS TİCARET BORSASI’ NDAN İSTİKLAL MARŞI KUTLAMASI . 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Başkan Murat Kaya ” O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır.” diyen Mehmet Akif ERSOY, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koymuştur.” Dedi. 

Başkan Murat Kaya yayınladığı mesajında ; 

“Türk Milleti’nin ruhunu, heyecanını, inancını, kararlılığını ve vatan sevgisini en anlamlı ve vurgulu ifadelerle dile getiren İstiklal Marşımız; aziz milletimizin gönlünde gerçek anlamını bulmuş, önce kurtuluş dönemi sonra Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’nin yükselme ruhunu temsil etmiştir.  

İstiklal Marşı, Mehmet Akif’in kaleminden milletimizin birlik ve beraberliği ile başaramayacağı engelin olmadığının en güzel ifadesi olarak çıkmıştır. Bundan dolayıdır ki, İstiklal Marşı’nı şair ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ derken, verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. 

İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı’nda Türk milletinin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle İstiklal Marşımız; tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marş’ımızın 101. Yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.” 

…………OOO………..

OZAN VARAL ‘”TARSUS’TA SÖZ SIRASI KADINLARDA!

Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadınların Gözünden Hayat” fotoğraf sunumu ve “Ezgilerin Gücüyle Kadın Ezgileri” konulu müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Fotoğrafçılar Grubu’nda yer alan 18 kadın fotoğrafçının çalışmalarının sunulduğu etkinlikte konuşan CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal,

“Tarsus’ta Söz Sırası Kadınlarda!

Baskılara, zorluklara direnerek var olmaya çalışan müthiş kadınlar mücadeleleri ile seslerini yükseltiyor.

İsteseler de istemeseler de: Duyacak Herkes! Işıkları yolumuzu aydınlatan kadınlarla İlçe Örgütümüzde buluştuk, kadınlar hayal ettikleri dünyayı yüreklerinden geldiği gibi tuvale yansıttılar. Emek, dayanışma savaşsız , adil bir dünya mücadelesi veren tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyorum,  günlerini kutluyorum.” dedi.

CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu ise kadına yönelik şiddete vurgu yaptığı konuşmasında, “Kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlıyız. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacağız. Uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Programa katılan kadınlar, slayt olarak sergilenen fotoğrafları ilgi ile izlediler.

Programın ardından kadınlar hayal ettikleri dünyayı CHP İlçe Örgütü’ne konulan tuval üzerine yazı ve resim ile işlediler.

…………OOO………..

ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA HELVA DAĞITILDI

Tarsus Belediyesi 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Şehitlerimizin anısına helva dağıttı.

Cuma namazından sonra dağıtım yapıldı. Ulu Cami’de Cuma Namazı çıkışı hemşehrilerimize su ve helva ikramı yapıldı.

…………OOO………..

DERVİŞ HOCA TİY KALECİ ANTRENÖR OLDU

Tarsuslu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kaleci Antrenörü Derviş Darende, Tarsus İdman Yurdu Alt Yapısında Görevlendirildi.

Derviş Hocamız, Tarsus İdman Yurdu ve Türk Futbolu için iyi kaleciler yetiştirmek peşinde. Bu yolda kendisine başarılar diliyoruz.

………..OOO………..

ÇUKUROVA BİRLİK SPOR FK, PLAY OFFA KALDI

..

Tarsus’un süper amatör ligdeki temsilcilerinden Çukurova Birlik Spor FK, Play offa kaldı.

Süper Amatör Küme B Grubunda Normal sezonu kırmadan dökmeden yan yollara girmeden kazasız belasız 2. Sırada bitirerek Play Off’lara yükselme başarısını gösteren takımımızı yürekten kutluyoruz.

Bu başarıda emeği geçen Başkanından,hocasına,yöneticisinden sağlıkçısına, malzemecisine,bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz..

………..OOO………..

TARSUSLU MÜZİK ÖĞRETMENİNE ONUR ÜYELİĞİ

Tarsuslu müzik öğretmeni Mehmet Günay Eser’e onur üyeliği verildi

İçel Sanat Kulübü’nün değerli yönetimi, Mersin’e ve ülkemize müzik bilimi alanında yapmış olduğum katkılardan dolayı beni onur üyeliğine layık görmüş. Gurur ve mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum

…………OOO………..

MERSİN ÜNİVERİSTESİ 30. YILINDA

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Kanal 33’te canlı olarak yayınlanan ve Fatih Alkar’ın hazırlayıp sunduğu “30. Yılında Mersin Üniversitesi” programına konuk olarak katıldı.

9 Mart Çarşamba günü Üniversitemiz Diş Hekimliğı Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen canlı yayında Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, göreve başladığı 2014 yılından itibaren Üniversitemizde gerçekleşen proje, yatırım, akademik ve idari gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayının gerçekleştiği alanda yapımı hızla devam eden Diş Hastanesi’nin ve bulunduğu bölgenin, sağlık alanında çok önemli bir merkez haline geleceğini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hemşirelik Fakültelerinin bir araya gelmesiyle Üniversitemizin dünya çapında bir sağlık vadisine sahip olacağını söyledi.

Üniversite Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi’nin her geçen gün gelişim gösterdiğini ve çevre illerden de hastanelerimize ciddi bir talep olduğunu belirten Prof. Dr. Çamsarı; “Hastanemize talep çok. İnsanlar artık Ankara’ya İstanbul’a gitmek yerine buraya geliyorlar. Kemik iliği, doku ve organ naklinde de ciddi başarılar elde ettik. Onkoloji Araştırma Grubu’nu kurduk. Gönüllü hocalarımız burada çalışıyor ve kendilerinin görüntüleme ile ilgili cihazlar noktasında bize çok önemli katkıları oluyor. Şu an dünyada mühendislik ve tıp alanları birlikte yürüyor” dedi.

“Hedefimiz Akademik Kalite ve Başarıyı Daha Üst Düzeye Çıkarmak”

Görev süresinin sekizinci yılı olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Çamsarı, fiziksel yapı olarak çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve akademik başarıyı da daha da artırarak Üniversitemizde kaliteyi her anlamda üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Alt yapı ve inşaat anlamında Üniversitemize çok şey kattık. Özellikle Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’ın bizlere desteklerinin çok etkisi oldu. Eğitim ve Denizcilik Fakültesi yeni binaları, Akdeniz Kültür Merkezi, Onkoloji ve Diş Hastanesi gibi büyük eserleri Üniversitemize kazandırdık. Artık hedefimiz akademik kalite ve başarıyı artırmak. Çünkü en önemlisi bu” şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesi’nin artık bir proje üniversitesi olduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Bünyemizde çok güçlü proje ekipleri var. Bizden çıkan projeler genelde turizm ağırlıklı oluyor. Gelen proje istekleri ise belediye ve şehircilikle ilgili oluyor. Tüm belediyelerde danışman hocalarımız var. Başkanlarla uyumlu çalışıyoruz. Üniversitenin değerini bilen bir yapı Mersin’de var. Bizler, Mersin hakkında verilecek her karara, hocalarımızın da dahil olmasını istiyoruz. Bu, alınan kararların bilimsel olmasına da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen projelerden ciddi hibe destekleri aldıklarını da söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,” Üniversitemizde proje çeşitliliği ile yurt içi ve yurt dışı kaynak çeşitliliğini arttırdık. Proje üretmeyen hocamız neredeyse yok. Dünyadaki savaş, iklim krizi, pandemi, göçmen krizi gibi sorunların da bitmesiyle daha büyük projeler gerçekleşecektir. AB fonlarından çok ciddi gelir sağladık ve bunların hepsini öğrencilerimize harcadık. Örneğin, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla pandemi döneminde çevrim içi eğitimde bir sorun yaşamadık” dedi.

Öğrencilerimiz ve mezunlarımızın aldığı başarıların Üniversitemiz için çok önemli olduğunu söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Özellikle yabancı uyruklu olan mezunlarımız hem Türkiye de hem de yurt dışında bizim elçilerimiz konumundalar. Şu an 80’e yakın ülkeden, yaklaşık 3000 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Onlarla irtibatı koparmamaya çalışıyoruz. Bu öğrencilerimize eğitim verirken de kalitemizden ödün vermiyoruz.  Yabancı uyruklu öğrencilerimiz sıkı bir eğitimden geçerek mezun oluyorlar” dedi.

“Mersin Üniversitesi, Mersin’in En Önemli Markalarından Birisi”

Akdeniz’in stratejik öneminin farkında olduklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bu konuda üniversite olarak geri kalmamak için ciddi bir çalışma içerisinde oldukları söyledi. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Su Ürünleri Fakültesi bizler için önemli. Mersin Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle, Türkiye’de hiçbir üniversitede olmayan Denizcilik Fakültesi’ni üniversitemize kazandırıyoruz. Çok yakında inşaatı bitecek. Fakültemizdeki hocalarımız, stratejik ve çevre anlamında Akdeniz konulu projelere de başladılar. Akdeniz’in stratejik önemi çok arttı. Bundan geri kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu alanda çok önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

7 Ocak 2022 tarihinde açılan ve Türkiye’de bir ilk olan “Gençlik Akademisi” hakkında da izleyicilere bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Projeyi Kalkınma Bakanlığı’na sunduk ve kabul edildik. 7-17 yaş arasını ilgilendiren; içerisinde kendi sinema salonu, laboratuvarları olan ilk ve ortaöğretim ile lise öğrencilerinin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ve öğrencilerimizin zevkle vakit geçirebildiği bir mekanı üniversitemize kazandırdık. İlimizdeki okullardan da burayı kullanmak için istekler gelmeye başladı. Onlarla da iş birliği yaparak bu imkanı, gençlerimize sunmak istiyoruz. Sadece üniversite öğrencilerine değil, alt yaştaki öğrencilerimize de hizmet vermeye başladık. Bu da diğer üniversitelerden bizi ayıran en önemli farklılıklardan birisi” dedi.

Mersin Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilere de mesaj veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Mersin Üniversitesi; sistemiyle, hocalarıyla oturmuş bir üniversite. Sosyal imkanları çok fazla olan ve yaşaması da kolay olan bir şehirdeyiz. Sıralamalarda iyi bir konumdayız. Öğrencilerimiz kaliteli eğitimi, diğer illere kıyasla çok daha iyi yaşam koşulları içerisinde burada alabiliyor. Bu nedenle Mersin, üniversite eğitimi için çok güzel bir şehir. Aday öğrencilerimizin tercihlerinin Mersin Üniversitesi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversitemizde yeni bir yurt inşaatının başladığının da müjdesini veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “2500 kişilik yeni bir yurt inşaatımız da başladı. Toplam yurt kapasitemizi düşündüğümüzde, bu durum Mersin için fark yaratan bir şey. Birçok ilimizde toplam sayı olarak bizim kadar yurt imkanına sahip üniversite yok. Burayı tercih eden öğrencilerimiz ve hocalarımızın da bunu göz önünde bulunduracaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

30. yılında Mersin Üniversitesi’nin, Mersin’in en önemli markalarından birisi olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların da destekleriyle Üniversitemizi çok daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kendilerinin de birer eğitimci olarak bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, canlı yayının gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

…………OOO………..

İÇEL SANAT KULÜBÜ’ GÜNÜBİRLİK GEZİSİ BU PAZAR

Mersin’de kurulu İçel Sanat Kulübünün Tarsus Karboğazı’na düzenlediği gezi  yapılacak.

“KARBOĞAZI (KAR GEZİSİ)” Çevre, kültür, doğa, yürüyüş gezisi Karboğazı ile Pozantı ilçesinin güneyini kapsıyor. İÇEL SANAT KULÜBÜ SEKRETERLİĞİ:2381088-05337201484

Gezi Sorumluları: Nurgün Antmen 0532 200 68 84 –

Emel Turan 0 535 826 93 58

………….ooo…………

TARSUSTA POLİS HALK EL ELE

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle buluşması yapıldı. Müdür Ebubekir Fil , vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

…………OOO………..

HAVA ŞARTLARI TARSUSLULARIN TARIM

 FUARINA KATILMASINA İZİN VERMEDİ..

Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı 8 Mart Dünya Emekci Kadınlar Günü münasebetiyle Konya’da Yapılan Tarım Fuarına Kadın Çiftçileri Götürürken Elverişsiz Hava Koşulları Dolayısı İle Konya Karapınar’dan Geridönmek Zorunda Kaldılar.

 Konuyla İlgili Açıklama Yapan Tarsus Ziraat Odası Personeli aynı Zamanda Kafile Başı Bekir Sert Konya’da Düzenlenen Tarım Fuarına Katılmak İçin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısı İle Kadın Çiftçilerimi Fuara Götürmek İstediklerini Fakat Şiddetli Yağan Kar Nedeni İle Fuara Gidemeyip Karapınar ‘dan Geri Dönmek Zorunda Kaldıklarını Belirtti.

Bekir Sert ‘’Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Olarak Konya’da Yapılan Tarım Fuarına Gitmemiz İçin Bize Tahsis Ettikleri Otobüs İçin Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Olmak Üzere Ulaşım Daire Başkanlığı Araç Destek Sorumlusu Altay Yarmışa Teşekkür Ederiz ‘’Dedi.

…………OOO………..

YERYÜZÜ PAZARI’NA TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

Tarsus’ta bugün YERYÜZÜ PAZARI açılıyor.

Tüm halkımız Kubat paşa önündeki pazara davetlidir.

Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluştuğu YERYÜZÜ PAZARI’na tüm halkımız davetlidir.

📍13 Mart 2022 Pazar saat.13.00

📍Kubat Paşa Medresesi Önü(Makam Cami Yanı)

………….ooo…….……

YAKUP BONCUK HUZURLU GÜNLER DİLER

Tel. 0533.3248800.YAKUP BONCUK-

MEDYAD 2. BŞK.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Tarsus Delegesi

……….ooo………..

NOT. Gündemin  uzun hali doc

dosyasında var.  Dileyen uzun  okuyabilir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.