DOLAR 18,6185 0.14%
EURO 19,2429 -0.5%
ALTIN 1.053,80-0,58
BITCOIN 306530-0,74%
Mersin
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:53

AKŞAM'A KALAN SÜRE

şişli escort

Sovyetler’den TKP’ye Para Yardımı

Sovyetler’den TKP’ye Para Yardımı

Yıldırım Koç Yazdı "Sovyetler'den TKP'ye para yardımı

ABONE OL
Ağustos 22, 2022 12:22
Sovyetler’den TKP’ye Para Yardımı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

SOVYETLER’DEN TKP’YE PARA YARDIMI

22 Ağustos 2022

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Yukarıdaki sayfalar, TKP’ninSovyetler Birliği’nden aldığı yardımlar konusunda TÜSTAV tarafından yayımlanan 1926-1927 TKP MK Tutanakları, Büyük Kırılma(Dervişoğlu,Sinan, Tüstav Yay., İstanbul, 2007) kitabından bazı bölümlerdir.

Nihai amacı sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak isteyenlerin kader birliği yapması, Marx ve Engels’in 1848 yılında yayımlanan Komünist Manifesto’da belirttiği gibi “birleşmesi” gerekir. “Enternasyonalizm” denilen bu birleşmedir, kader birliği yapılmasıdır. Kader birliği yapmadan, yalnızca yardımlaşma, işbirliği, dayanışma ise bundan farklıdır.

Ancak bu birleşme ve kader birliği demokratik bir biçimde işlemeli, dünya devrimi adına bir ülkenin çıkarlarının ön planda tutulduğu, tek taraflı bağımlılığa yol açan bir ilişkiye dönüşmemelidir. Özellikle de taraflardan biri maddi açıdan diğer tarafa bağımlı ise ve onun demokratik olmayan biçimde belirlediği politikaları uygulamak zorundaysa, enternasyonalizmde veya kader birliğinde ciddi sorunlar var demektir.

Atatürk döneminde TKP’nin sorunlarından biri, işçi sınıfının sermayedar sınıfa ve yoksul köylülüğün toprak ağalarına karşı etkili ve yaygın bir mücadelesinin olmadığı ve TKP’nin faaliyetleri için gerekli maddi desteği sağlamadığı koşullarda, Sovyetler Birliği’nden alınacak maddi yardımın son derece önemli olmasıdır. Güncel görevin, dünyadaki tek sosyalist ülke olan Sovyetler Birliği’nin korunması ve güçlendirilmesi olarak algılandığı koşullarda ve dönemde, bu maddi destek normal karşılanmakta, bir hak olarak düşünülmekteydi. Ancak bu maddi destek, Türkiye’de çok tepki çekmekte ve komünistlerinbaşka bir devletin ajanları olmakla suçlanmasına yol açmaktaydı.

Kemalist Devrim’in TKP’ye kuşkuyla yaklaşmasının nedenlerinden biri, TKP’nin çalışmalarında yurtdışından gelen kaynakların kullanılmasıydı. TKP’nin çok eski kadrolarından ve bir dönem yöneticilerinden Bilal Şen, anılarında şunları yazıyordu: “Aklı başında olan, samimi, namuslu, kendi kaprislerine esir olmayan her Türk komünisti, Sovyetlerin kardeş yardımı olmadan savaşta başarı kazanamayacağını bilir. SBKP yardımının yüce önemini anlar. Onun maddi ve manevi fikri yardımını candan ister.” (Akbulut, Erden-Ersin Tosun, Bilal Şen, Anılar, Notlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2019;184)

Mustafa Kemal Paşa, Türk komünistlerinin Sovyet Rusya’dan yardım aldıklarını Mustafa Suphi’nin temsilcisi olarak Ankara’ya gelen Süleyman Sami’den 1920 yılı Ağustos ayı ortalarında doğrudan öğrendi. Bu görüşmede Mustafa Kemal Paşa “Sizin parti kime bağlıdır ve parayı nereden alıyor?” sorusunu soruyor. Süleyman Sami’nin yanıtı şöyledir: “Partimiz, Üçüncü Enternasyonal’e bağlıdır ve parayı da oradan almaktadır.” Mustafa Kemal Paşa’nın “Ruslar bize yardım eder mi?” sorusuna da şöyle yanıt veriyor: “Rusya Cumhuriyeti, ortak düşmanımız olan emperyalistlerin çökertilmesi ve ezilen hakların kurtarılması için yardım etmeyi kararlaştırmıştır. Fakat Anadolu hükümetinin, komünizme çok uzak ve yabancı oluşu, Rusya’da Türkiye’yle ilgili kuşkular doğmasına yol açabilir. Kesin ve geniş bir destek alabilmek için Türkiye, kapılarını komünist görüşlere açmalıdır.” (ATABE,C.9;2002;272-273)

Bu yardım birkaç biçimde gerçekleştirildi.

Bir yöntem, Komünist Enternasyonal’in TKP’ye düzenli olarak verdiği paraydı. İkinci yöntem, Uluslararası Kızıl Yardım (MOPR) örgütü aracılığıyla yapılan yardımlardı. Üçüncü yöntem, TKP yöneticilerinin bazılarının Sovyetler Birliği’ne ait olup Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde çalışmalarıydı. Dördüncü yöntem ise, gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda somut bilgi olmayan Profintern (Komintern’e bağlı Sendikalar Kızıl Enternasyonali) yardımlarıdır.

Uluslararası Kızıl Yardım (MOPR) örgütü Komünist Enternasyonal’in 1922 yılında toplanan 4. Kongresi’nde 30 Kasım 1922 tarihinde yapılan görüşmede kabul edilen kararla kuruldu. Bu örgütün amacı, “kapitalizmin hapse atılmış kurbanlarına maddi ve manevi yardım” sağlamaktı. (Riddell, John (ed.), Towardthe United Front, Proceedings of theFourthCongress of theCommunist International-1922, Brill, Leiden, 2012;959-961)

SENDİKALAR KIZIL ENTERNASYONALİ’NDEN PARA TALEBİ

TKP’denProfintern’e (Komintern’e bağlı Sendikalar Kızıl Enternasyonali) gönderilen Aralık 1924 tarihli yazıda Profintern’den toplam 2130 dolar tutarında “düzenli sübvansiyon” talep ediliyordu (Bu tarihlerde 31,1 gram altının fiyatı 20,67 Dolardı):

“Yaklaşık 6 aydır, Türkiye işçi hareketi yeni bir atılım içinde. (…) Ne yazık ki TKP’nin sendikal komisyonu Profintern’den hemen hemen hiçbir destek almadığından, bu hareketlere çok etkili biçimde yardımcı olma ve mümkün olan yararların hepsini sağlama durumunda değil. (…) Birinci olarak Teali’ye (Amele Teali Cemiyeti, YK) düzenli maddi yardım vermemiz gerekiyor. Sonra ücretli en az iki sendikal teşkilatçıya sahip olmamız ve bunların mahalli teşkilatlara tavsiyede bulunmak ve hatalarını yerinde düzeltmek üzere seyahat etmelerini sağlamamız gerekiyor. Üçüncü olarak, teşkilatların faaliyetini teşvik etmek ve emekçi yığınların bilincini uyandırmak için haftalık veya on beş günlük bir işçi gazetesi kurmamız gerekiyor. Bu konuda Profintern’den talep ettiğimiz sübvansiyon ile ilgili bir bütçe hazırladık. Sonuçları, partimizin sendikal çalışmalara hâlihazırda sağladığı yardımı hesaba katarak çıkarttık. Profintern’den talebimiz yıllık İKİ BİN doları biraz aşıyor.” (Akbulut, Erden-Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubun’dan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne, 1919-1926, 2. Cilt, 1924-Mart 1925, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2013;172-173)

KOMİNTERN’DEN ALINAN PARA

Şefik Hüsnü’nün 4 Temmuz 1925 ve 15 Temmuz 1925 tarihlerinde TKP Merkez Komite Sekreteri Vedat Nedim Tör’e gönderdiği talimat şöyleydi:

“Hâlihazırda Partinin en ivedi görevleri, taşranın merkezle bağlarını pekiştirdikten sonra, yazılı propaganda faaliyetini gecikmeksizin yeniden başlatmak ve parti basınını canlandırmak; bu alanda tanınmamış yoldaşların ustaca sızması yoluyla sendikalarla bağlarımızı yeniden kurmak; gençlik kadrolarını yeniden oluşturmak; ve nihayet Aydınlık kütüphanesini yeniden açmaktır. Bu görevlerin hepsinin yerine getirilmesi için, KEYK (Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi, YK) Partinin emrine aylık bin yüz lira veriyor: Bunun 450’si 6 profesyonel militanı Partinin hizmetine koymak, 200’ü broşürler için, 250’si gazete için, 100’ü ev ve büro kiralamak için ve 100’ü kütüphane için kullanılacak. Hapishanedeki yoldaşlarımız için MOPR’dan aylık 150 dolarlık bir yardım sağladık.”(Akbulut, Erden-Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubu’ndan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne, 1919-1926, 3. Cilt, Mart 1925-Mayıs 1926, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2013;49-50)

MOPR (ULUSLARARASI KIZIL YARDIM) YARDIMLARI

Şefik Hüsnü, 15 Ağustos 1925 tarihinde Komintern “Doğu Seksiyonu Yönetimine” yazdığı mektupta şunu söylemektedir: “MOPR yardımının ve partinin düzenli sübvansiyonunun gönderilmesini takip etmek gereklidir.” (Akbulut-Tunçay,2013;57)

TKP’nin ve TKP üyelerinin yurtdışından maddi destek almaları konusu 1927 tevkifatı sırasında kamuoyuna yansıdı. 22 Ocak 1928 tarihli AkşamGazetesi’nde TKP Merkez Komite Sekreteri Vedat Nedim Tör’ün şu ifadesi yer almaktadır: “Yine kendi itirafatından tahakkuk ediyor ki, Vedat Nedim Bey, katib-i umumiliği işgal eylediği müddet zarfında ‘Moper’ ismindeki Beynelmilel İnkılâp Mübarizlerine Yardım müessesesinden her ay iki bin lirayı mütecaviz bir meblağ almakta ve bu meblağı o zaman mahbus bulunan arkadaşlarına, bunların ailelerine ve komünistlerden işsiz kalanlara dağıtmakta imiş.” (Atasoy, Emel Seyhan (der.), 1928 TKP Davası, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2008;130)

Vedat Nedim Tör’ün mahkemedeki ifadesinde de bu yardım anlatılıyordu: “Mevkuf arkadaşlara Moskova’dan, kızıl yardım teşkilâtı tarafından gönderilen paraları taksim ile dağıttık; Moskova ve Harici Büromuz bizden daha fazla faaliyet ve tahrikât istediler; gazetelere aksedecek faaliyetler göremeyince de Üçüncü Enternasyonal Merkez-i Umûmisinden muntazaman gönderilen 1000 dolarlık tahsisat kesildi.” (Tevetoğlu, Fethi, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1960), Ankara, 1967;399)

TKP yöneticilerinin bazıları Türkiye’deki Sovyet şirketlerinde çalışıyordu: “Komünist Partisi’nin para desteği yapmak için kullandığı kaynaklar bir takım Rus teşekkülleri idi. Mesela, Merkez Komite üyelerinin mühim bir kısmı bu teşekküllerde çalışmakta idiler: Hamdi Şamilof, Rus Harici Ticaret Bankası’nda; Hüsnü Said Sovyet Vapur Acentası’nda; Vedat Nedim (Tör) Askot Şirketi’nde; Şevket Süreyya (Aydemir) Neft-Sendikat’da memur idiler.” (Tevetoğlu,1967;400)

TKP ve komünistler bu desteği, birlikte sürdürülen sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya mücadelesinde “enternasyonalist görev ve dayanışma” olarak görüyorlar ve kabul ediyorlardı. Ancak, kendisi bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesiyle kurulmuş olan devletin ve halkın gözünde, “yabancı bir devletten para almak” çok büyük bir suçtu, başka bir devlet adına “ajanlık” kabul ediliyordu ve bu yola başvuranların halktan tecrit olmasına ve hatta halkın nefretini kazanmasına neden oluyordu.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alanya escort bayan Manavgat escort bayan Fethiye escort bayan Kemer escort bayan Didim escort bayan Çanakkale escort bayan Aydın escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Manisa escort bayan Balıkesir escort bayan Trabzon escort bayan Elazığ escort bayan Ordu escort bayan Kütahya escort bayan Isparta escort bayan Rize escort bayan Kahramanmaraş escort bayan Yalova escort bayan Giresun escort bayan Yozgat escort bayan Tokat escort bayan Şanlıurfa escort bayan Sivas escort bayan Batman escort bayan Erzurum escort bayan Sinop escort bayan Kırşehir escort bayan Karaman escort bayan Kırıkkale escort bayan Bolu escort bayan Amasya escort bayan Niğde escort bayan Uşak escort bayan Edirne escort bayan Çorum escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Van escort bayan Erzincan escort bayan Zeytinburnu masaj Talas masaj Tarsus masaj Tavşanlı masaj Terme masaj Tire masaj Torbalı masaj Toroslar masaj Turgutlu masaj Turgutreis masaj Turhal masaj Tuzla masaj Ulus masaj Ümraniye masaj Urla masaj Üsküdar masaj Vezirköprü masaj Viranşehir masaj Yatağan masaj Yenimahalle masaj Yenişehir masaj Yıldırım masaj Yomra masaj Yumurtalık masaj Yunusemre masaj Yüreğir masaj www.dubainewescorts.com Adana escort Afyon escort Aksaray escort Amasya escort Ankara escort Antalya escort Antep escort Aydın escort Balıkesir escort Bursa escort Anamur escort Antakya escort Arnavutköy escort Atakum escort Ataşehir escort Avcılar escort Bafra escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Balçova escort Bandırma escort Başakşehir escort Batıkent escort Battalgazi escort Bayındır escort Bayrampaşa escort Beldibi escort Belek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beylikdüzü escort Beyoğlu escort Beypazarı escort Adalar escort Adapazarı escort Afşin escort Akçaabat escort Akçadağ escort Akçakale escort Akçakoca escort Akdağmadeni escort Akdeniz escort Akhisar escort Akşehir escort Aksu escort Akyazı escort Alanya escort Alaşehir escort Aliağa escort Almus escort Altıeylül escort Altınordu escort Araklı escort Ardeşen escort Arifiye escort Avsallar escort Ayvacık escort Ayvalık escort Aziziye escort vip eskort model http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Konya bayan escort
Sakarya bayan escort
Samsun bayan escort
Kocaeli bayan escort
Kayseri bayan escort
İzmir bayan escort
Hatay bayan escort
Gaziantep bayan escort
Diyarbakır bayan escort
Ankara bayan escort
Adana bayan escort
Antalya bayan escort
Bursa bayan escort
Mersin bayan escort
Aydın bayan escort
Balıkesir bayan escort
Çanakkale bayan escort
Kıbrıs bayan escort
Kütahya bayan escort
Manisa bayan escort
Muğla bayan escort
Tekirdağ bayan escort
Trabzon bayan escort
Yalova bayan escort
Isparta bayan escort
Kahramanmaraş bayan escort
Ordu bayan escort
Rize bayan escort
Sivas bayan escort
Afyon bayan escort
Aksaray bayan escort
Giresun bayan escort
Şanlıurfa bayan escort
Yozgat bayan escort
Erzurum bayan escort
Amasya bayan escort
Çorum bayan escort
Tokat bayan escort
Uşak bayan escort
Van bayan escort
Bolu bayan escort
Burdur bayan escort
Kırşehir bayan escort
Niğde bayan escort
Osmaniye bayan escort
Zonguldak bayan escort
Düzce bayan escort
Edirne bayan escort
Erzincan bayan escort
Karabük bayan escort
Karaman bayan escort
Kastamonu bayan escort
Kırıkkale bayan escort
Kırklareli bayan escort
adana mutlu son masaj
istanbul mutlu son masaj
ankara mutlu son masaj
izmir mutlu son masaj
bursa mutlu son masaj
antalya mutlu son masaj
konya mutlu son masaj
şanlıurfa mutlu son masaj
gaziantep mutlu son masaj
kocaeli mutlu son masaj
mersin mutlu son masaj
diyarbakır mutlu son masaj
hatay mutlu son masaj
manisa mutlu son masaj
kayseri mutlu son masaj
samsun mutlu son masaj
balıkesir mutlu son masaj
kahramanmaraş mutlu son masaj
van mutlu son masaj
aydın mutlu son masaj
tekirdağ mutlu son masaj
sakarya mutlu son masaj
denizli mutlu son masaj
muğla mutlu son masaj
afyon mutlu son masaj
amasya mutlu son masaj
batman mutlu son masaj
çanakkale mutlu son masaj
çorum mutlu son masaj
düzce mutlu son masaj
edirne mutlu son masaj
elazığ mutlu son masaj
erzurum mutlu son masaj
eskişehir mutlu son masaj
giresun mutlu son masaj
ısparta mutlu son masaj
kastamonu mutlu son masaj
uşak mutlu son masaj
kütahya mutlu son masaj
malatya mutlu son masaj
ordu mutlu son masaj
trabzon mutlu son masaj
rize mutlu son masaj
sivas mutlu son masaj
tokat mutlu son masaj
aksaray mutlu son masaj
yalova mutlu son masaj
yozgat mutlu son masaj
zonguldak mutlu son masaj
Arnavutköy bayan escort
Ataşehir bayan escort
Başakşehir bayan escort
Esenler bayan escort
Esenyurt bayan escort
Fatih bayan escort
Gaziosmanpaşa bayan escort
Kağıthane bayan escort
Kartal bayan escort
Küçükçekmece bayan escort
Maltepe bayan escort
Sarıyer bayan escort
Pendik bayan escort
Sultangazi bayan escort
Ümraniye bayan escort
Zeytinburnu bayan escort
Adapazarı bayan escort
Aksu bayan escort
Anamur bayan escort
Antakya bayan escort
Atakum bayan escort
Belek bayan escort
Beykoz bayan escort
Buca bayan escort
Çankaya bayan escort
Çorlu bayan escort
Dalaman bayan escort
Edremit bayan escort
Erdemli bayan escort
Gaziemir bayan escort
Gazipaşa bayan escort
Gölcük bayan escort
Gümbet bayan escort
Gümüşlük bayan escort
İlkadım bayan escort
İnegöl bayan escort
İskenderun bayan escort
Karşıyaka bayan escort
Kaş bayan escort
Kavaklıdere bayan escort
Keçiören bayan escort
Kepez bayan escort
Konak bayan escort
Konyaaltı bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Menderes bayan escort
Menemen bayan escort
Menteşe bayan escort
Mezitli bayan escort
Ödemiş bayan escort
Odunpazarı bayan escort
Osmangazi bayan escort
Pamukkale bayan escort
Şahinbey bayan escort
Serdivan bayan escort
Seyhan bayan escort
Side bayan escort
Şile bayan escort
Silifke bayan escort
Silivri bayan escort
Tarsus bayan escort
Tire bayan escort
Torbalı bayan escort
Toroslar bayan escort
Turgutreis bayan escort
Yalıkavak bayan escort
Bandırma bayan escort
Çerkezköy bayan escort
Kahramankazan bayan escort
Elbistan bayan escort
Milas bayan escort
Polatlı bayan escort
Çarşamba bayan escort
Ceyhan bayan escort
Nazilli bayan escort
Söke bayan escort
İznik bayan escort
Susurluk bayan escort
Melikgazi bayan escort
Yıldırım bayan escort
Bafra bayan escort
Akçaabat bayan escort
Salihli bayan escort
Akhisar bayan escort
Soma bayan escort
Turgutlu bayan escort
Yatağan bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Merzifon bayan escort
Lüleburgaz bayan escort
Sandıklı bayan escort
Gelibolu bayan escort
Çan bayan escort
Dörtyol bayan escort
Dörtyol bayan escort