DOLAR 18,6185 0.14%
EURO 19,2429 -0.5%
ALTIN 1.053,80-0,58
BITCOIN 306530-0,74%
Mersin
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:53

AKŞAM'A KALAN SÜRE

şişli escort

‘Şerefsiz İşçi’ Vakası

‘Şerefsiz İşçi’ Vakası

ABONE OL
Ocak 23, 2023 10:56
‘Şerefsiz İşçi’ Vakası
0

BEĞENDİM

ABONE OL

“ŞEREFSİZ İŞÇİ” VAKASI

www.yildirimkoc.com.tr

46 yıl önce, 1976 yılının son günleriyle 1977 yılının ilk günlerinde Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir “şerefsiz işçi” vakası yaşandı. Yol-İş Federasyonu’nun Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu’nun, Federasyon Eğitim Müdürü Ayhan Başaran’ın katkılarıyla gündeme getirdiği bu ifade, sendikaların büyük tepkisiyle karşılaştı. Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem’in müdahalesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı hata düzeltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 7.9.1976 gün ve 338 sayılı kararı ile ders kitabı olarak uygun görülmüş ve 400.000 adet basılmış olan Ahlak, Lise I (Devlet Kitapları, Ankara, 1976) kitabındaki ilginç bir bölüm 1976 ve 1977 yıllarında önemli bir tartışmaya yol açtı. Bu tartışma, 1977 yılı başında felsefe ve ahlak kitaplarının bazı sayfalarının Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem’in talimatıyla “imha edilmesiyle” sonuçlandı.

Doç.Dr.Erol Güngör, Emin Işık, Ahmet Tekin ve Yaşar Erol tarafından yazılan Ahlak Lise I kitabında şu bölümler yer alıyordu:

“Memur, tüccar, doktor veya sanatkar olarak herkesin toplumda bilinen bir şöhreti vardır. Buna şeref derler. Şeref veya haysiyet, başkalarının bizde varlığını tanıdıkları değerlere bağlılıktır. İnsan olarak herkesin aynı izzet-i nefse sahip olması gereklidir. Lâkin herkesin şerefi aynı değildir. Toplumda yeri yüksekte bulunanlar, öbürlerinden daha çok şerefli sayılırlar. Bir işçi ile bir doktorun şerefi aynı sayılmaz. Şerefin ölçüsü, insanın toplumdaki yeridir. O bize toplumdan gelir. İzzet-i nefs gibi ferdin ruh yapısından doğmaz. Ancak toplumun fertte tanımadığı değerleri kendinde yaşatmaya çalışmak, insanı küçük ve kötü bir ruh haline sürükler. Buna kibir denir. Kibir, ruh yapısı boş ve insanlara sevgisi az olanların kendilerinde birtakım değerler uydurmaya zorlamalarıdır. (s.108)

“İş verenin işine engel olan yalnız kanun değildir. Grevler onun faaliyetine çok daha müessir bir şekilde mani olmaktadır. Ticaretin inkişaf ettiğini gören işçi ücretinin arttırılması için greve gider. Ondan sonra da fabrikalar kapanır, izabe fırınları çürüyüp gider. İnşaat durur ve ortalığı bir sessizlik kaplar. Biz bu suretle bütün imkanlarımızı ve fırsatları heba etmiş oluruz. Yabancılarda bütün başarılarını bizim bu pervasızlığımız üzerine kurarlar. İşçilerin iş verenleri doğuştan birer düşman olarak karşılarına almaları talihsizlikten de daha fazla bir şeydir.” (s.49)

Ahlak kitabındaki bu bölümlere önce Yol-İş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu sert bir tepki gösterdi.

Bu tepki üzerine bu konu Cumhuriyet Senatosu’nun gündemine taşındı. Senato’nun 28 Aralık 1976 tarihli toplantısında söz alan Uğur Alacakaptan, Ahlak kitabında işçilerin şerefi konusundaki bölümleri okudu ve bunları sert bir biçimde eleştirdi. (C.Senatosu,B:17,28.12.1976;O.1,s.371). Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem de yaptığı konuşmada, ertesi gün yapılacak toplantının ardından bu konuda karar alınacağını açıkladı. (s.376)

Halit Mısırlıoğlu 29.12.1976 tarihinde aşağıdaki açıklamayı yaptı.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Lise Birinci sınıflarda okuttuğu AHLAK ders kitabında işçilerin şeref ve haysiyetlerine dil uzatılmakta, sendikal haklara küfredilmektedir.

“Kitabın 108inci sayfasında ‘şeref ve haysiyet başkalarının bizde varlığını tanıdıkları değerlere bağlılıktır. İnsan olarak herkesin aynı izzeti nefse sahip olması gereklidir. Lakin herkesin şerefi aynı değildir. Toplumda yeri yüksekte bulunanlar öbürlerinden daha çok şerefli sayılırlar. Bir işçi ile bir doktorun şerefi aynı sayılmaz. Şerefin ölçüsü insanın toplumdaki yeridir,’ denilerek öğrencilere işçiliğin, hayatını çalışarak kazanmanın daha az şerefli ve daha az haysiyetli bir iş olduğu telkin edilmektedir.

“Kitabın 49-50 nci sayfalarında ise, ‘işverenin işine engel olan yalnız kanun değildir. Grevler onun faaliyetine çok daha müessir bir şekilde mani olmaktadır. Ticaretin inkişaf ettiğini gören işçi ücretinin arttırılması için greve gider. Ondan sonra da fabrikalar kapanır, izabe fırınları çürüyüp gider, inşaat durur ve ortalığı bir sessizlik kaplar. Biz bu suretle bütün imkanlarımızı ve fırsatları heba etmiş oluruz.’ ‘Kötü yapılmış bir iş yalan söylemek kadar fenadır, namussuzluktur. İşçiye ödenen para iyi yapılması gereken işin karşılığıdır. Peki ama iş kötü ve namussuzca yapılmışsa…’ denilmek suretiyle grev hakkının kötü, ekonomiyi batırıcı bir faktör olduğu ifade edilmekte, bir de bu vesile ile işçiler tahkir edilmektedir.

“Milli Eğitim Bakanı Milli Şuur diye öğrencilere sendikal haklara düşmanlık telkin etmektedir. Bu ders kitabı ve bu zihniyet Anayasanın 47. maddesine aykırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu ders kitabı ile Anayasal düzeni tahrip etmek amacını taşıyor. Daha vahimi şeref vehaysiyet yüksek koltukların minderi olarak gösterilmekte, işçilik şeref ve haysiyet kırıcı bir iş olarak telkin edilmektedir.

“Toplumda en yüce değer emek, hayatını çalışarak, alnının teriyle kazanmak en şerefli iştir. Daha az şerefli olanlar hayatını çalışarak kazanan işçiler değil, onların alın terine, göznuruna el koyanlardır.

“Alın teri ile kazanmak şerefsizlik değildir. Şerefsizlik, devlet malını, parasını talan etmek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yağmalamaktır.

“Memleketin temelini oluşturan çalışan sınıfları küçük düşürme gayretleridir, şerefsizliktir. Şüphesiz işçinin şeref ve haysiyeti bu kitabın yazarlarından, bu kitabın basılmasına karar veren Talim Terbiye Kurulu üyelerinden milyon kere daha yüksektir.

“İşçi hak ve haysiyetine tecavüz için okul kitaplarını araç olarak kullanmaya kalkan bir zihniyetin haysiyetten en küçük nasibini almadığı ortadadır.

“Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir.

“Ahlak ve milli şuur diye çocuklarımıza işçi düşmanlığı, emek düşmanlığı telkin edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

“Emeğin en yüce değer, en şerefli ve haysiyetli işin hayatını alınteri, göznuruyla çalışarak kazanmak, şeref ve haysiyetsizliğin ise başkalarının sırtından geçinmek, devlet parasını yağma etmek olduğunu çocuklarımıza öğreterek gerçekten ahlaklı, faziletli nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir Milli Eğitim Bakanı gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

“Şeref ve haysiyetin ancak yüksek koltuklarda bulunduğu ahlaksızlığını çocuklarımıza ahlak diye telkin etmeye çalışan, çocuklarımızı sermayeye köle olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu kitabın yazarlarından, Talim Terbiye Kurulu üyelerinden ve Milli Eğitim Bakanından teker teker hesap soracağız.

“Okullarda devlet eliyle işçi sınıfı düşmanlığı yapılmasına, işçilere küfredilmesine, sendikal haklara düşman nesiller yetiştirilmesine son verilmesi için Danıştay’a başvurarak bu kitabın toplatılmasını talep edeceğiz.

“Bölücülüğü kendisine ilke kabul eden Milli Eğitim Bakanı ve onun Talim Terbiye Kurulu görevlerinden derhal çekilmelidirler.”(Yol-İş Haber Bülteni, 29.12.1976)

Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Yol-İş Federasyonu tarafından gündeme getirilen bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu şekildeki ibarelerle işçi aleyhine ve grevler aleyhine daha lisenin birinci sınıfında öğrencinin kafasında imaj yaratılmak istenmektedir. Milli Eğitim Bakanı nasıl olur da bunlara bakmaz ya da baktırmaz. Milli Eğitim Bakanı’nın gücü varsa İzmir’e gitsin de görelim. İşçiler arasında nasıl dolaşacak bakalım. Biz, protestonun ötesinde her türlü eyleme girişeceğiz. Ta ki, bu kitap toplatılıncaya kadar.” (Milliyet, 29.12.1976)

Halit Mısırlıoğlu’nun bu açıklaması, Yol-İş Federasyonu’nun 30.12.1976 gün ve II-043/1462 sayılı genelgesiyle Yol-İş’e bağlı sendikalara iletildi ve şu talep dile getirildi:

“Lise I nci sınıflarda okutulan Ahlak Ders Kitabında işçilerin şeref ve haysiyeti kötülenerek, grev hakkı aleyhinde ifadeler bulunmaktadır. Bu husus Federasyonumuzca tesbit edilmiş, başta Türk-İş, ilgili yerlere konu iletilmiştir. Konu ile ilgili olarak Genel Başkan’ın demeci ve ilgili sayfa fotokopileri ekte sunulmuştur. Bu duruma tüm Sendikaların ve işçilerin en sert şekilde karşı çıkmaları gerektiği açıktır. Kitabın yayından kaldırılması için Sendikanızın tesbit edeceği tepkinin uygulanmasını ve bunun için yörenizdeki sendikalarla da işbirliği yapılmasını rica ederiz. Saygılarımızla.”

Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç ve Genel Sekreteri Sadık Şide 31 Aralık 1976 günü Başbakan Süleyman Demirel’i ziyaret ederek Lise-1 Ahlak Kitabı’nın toplatılmasını istedi. Görüşme sonrasında Sadık Şide şu açıklamayı yaptı: “Sayın Başbakan bu olaydan üzüntü duyduğunu, bu konudaki şikayetleri haklı bulduğunu, bu görüşlerimizi paylaştığını söyleyerek, Lise-1 Ahlak Kitabı’nın toplattırılacağını vaadettiler. Sayın Başbakan’a teşekkür ettik.” (Yeni Asır, 1.1.1977)

Yol-İş Federasyonu temsilcileri 31 Aralık 1976 günü Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk koydu. Federasyon Başkanı Halit Mısırlıoğlu bu sırada verdiği demeçte, “Türk işçisi şerefini faşist kafalı 4 yazardan alamaz,” dedi. (Günaydın, 1.1.1977)

Çeşitli yörelerde sendikalar bu konuda tepkilerini ifade ettiler.

Türk-İş’in Sivas’taki 5. Bölge Temsilciliği 5 Ocak 1977 günü Sivas sendikalarının ortak imzasıyla bir bildiri yayımladı (Türk-İş 5. Bölge Temsilciliği, 5.1.1977 gün ve 1/76-A/2 sayılı açıklaması).

Bildiri aşağıda sunulmaktadır:

“Orta tedrisatta Ahlak dersi olarak okutulan kitapta işçi toplumunu ‘ŞEREFSİZ’likle itham eden soysuzlara ve bu kitabın yayınlanmasına izin veren zihniyete karşılık; Türk-İş’e bağlı Sivas Mahalli Sendikaların ilgililere çekmiş olduğu tel ektedir.”

Bölge Temsilcisi İsmet Uygun ve Sekreteri Ümit Özşeker imzasıyla yapılan bu açıklama, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Eğitim Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı, Çalışma Bakanı ve siyasi parti başkanlıklarına gönderildi.

“Anafartalar, Conkbayırında Karakatarlarla, kağnılarla kara döşünü döğe döğe cepheden cepheye koşan, bir uçtan bin uca bir solukta ulaşan, yurdu, ulusu için kah ot yiyen, kah atın artığından arpa ayıklayan, ulusunun mutluluğu uğruna canını yeğlemiyen, yurdunu canıyla kanıyla, dişleriyle bir gergefçi ustalığıyla dokuyan ölümsüz Türk işçisine ‘şerefsizliği’ bugün ödül olarak sunan ‘şerefliler’;

“Onu ta ana rahminden alıp kısalttığınız ömründe toprağına dek karanlıklarda, köşede, bucakta, canını, malını, ırzını, namusunu amansızca, akbabalar gibi üleşen, onun acıları üzerinde kurduğunuz köşklerinizden korkutup, ‘şerefsizlik’ avunuzu yüzüne türkü gibi kusan ‘şerefliler’;

“Yeğene, amcaya, dayıya biraz daha refah, halka biraz daha uyku ilahileriyle hayali temeller peşinde uygun adım, ‘şerefsiz’lere şeref taşıtan ‘şerefliler’;

“Artık bilmelidirler ki;

“Onun geliştirdiği, uğrunda yine de canını dişine takacak olan demokratik toplumumuzda geçmişteki ezilmişliğimiz şimdi, tığ gibi dimdik, kınından çıkmaya hazır keskin kılıç gibi.

“Artık bilmelidirler ki;

“Okullarımızda çocuklarımıza şerefsizliğimize dair verdiğiniz öğüt ve öğretileriniz, çocuklarımızın o pak alınlarında biraz daha ışık oluyor.

“Bu yolda yığınlaştırdığınız hınçlarımız, çocuklarımıza öncülüğümüzde yeni bir ‘Akdeniz’ hedefi doğuruyor.

“Artık bilmelidirler ki;

“Çağdaşlaşan ulusumuzda, yerilen, ezilen, o ‘şerefsiz’ elmas taneleri, yerin altına, dağda taşda, makinanın yağında, isinde pisinde, dişlilerinin arasında, tozuyla toprağıyla o kirli tulumunda, kendinde olmayanı başkasında da yok gören bu gözü karalara son derslerini haykırmaya hazırdır.

“Yeğene biraz daha harçlık, halka biraz daha açlık ilahileri okuyarak, ateşlerden çekip kurtardığı onun ülkesini, parçalayarak dünya emperyalizmine peşkeş çekmeyi görevlenen zavallılar, bilmelidirler ki;

“Türk işçisi,

“Devletini ve onun önderi sayın Cumhurbaşkanının titizliğinde ve uyanıklığında tarihsel varlığını üstlenecektir. 4.1.1977”

Yol-İş Federasyonu’nun ve ardından Türk-İş’in tepkileri basında yankı buldu.

Hasan Pulur, 31 Aralık 1976 tarihinde Milliyet’teki köşesinde, kitabın ilgili bölümünü yayımladı ve “İşçilerin Şerefi Pazarlığı Çıktı” başlıklı yazısında şunları belirtti:

“Türkiye’deki milyonlarca işçiden biriyiz. Sigorta sicil numaramız 1.259.898. 22 yıldan beri işçilik yapmaktayız. Bu 22 yıl içinde kimsenin hakkını yemedik. Çalıştık, anamızın ak sütü gibi emeğimizin karşılığını aldık. Vergimizi son kuruşuna kadar ödedik. Nâmerde kuyruk sallamadan evimizi barkımızı geçindirdik. Tüten babaocağını söndürmedik. İki oğul yetiştirmeye çalıştık. Kimsenin malına mülküne, ırzına, namusuna göz dikmedik, el uzatmadık. Yüz kızartıcı hiç bir suçtan mahkûm olmadık. Kimsenin inancına küfretmedik. Yok kesmedik, adam soymadık. Vergi kaçırmadık. Kimseye sövmedik. Kimsenin şerefiyle oynamadık.

“Ama sağolsun, boynumuz kıldan incedir diyerek kul olduğumuz devlet, sonunda bizim şerefimizi okul kitaplarında pazarlığa çıkardı. Lisede okutulan ‘Ahlak’ kitabında işçinin şerefini iki paralık etti.” (…)

“Devlet, devlet, senden şekvâcıyız! Eğer devletsen, devletliğinin gereğini yapmalısın! İşçilerin şerefini iki paralık ettiremezsin! Bu kitabı hemen toplatmalısın!” (Milliyet, 31.12.1976)

Bu arada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Rıza Kardaş, Milli Eğitim Bakanı tarafından görevinden alındı.

Kitabın yazarlarından Erol Güngör, Hasan Pulur’un yazısı üzerine kendisine bir açıklama gönderdi. Hasan Pulur bu açıklamayı kendi köşesinde, “İşçinin Şerefiyle İlgili Açıklama” başlığıyla yayımladı. Erol Güngör şunları yazıyordu: “Kelimelerin bir günlük hayatta kullanılışları, bir de ilim terimi olarak kullanılışları vardır. Siz ve daha bazıları şeref kelimesini namus ve ahlaklılık anlamına kullanabilirsiniz. Nitekim pek çok insan da namus kavramından kadınla erkeğin birbirlerinden uzak kalmasını anlamaktadır. Şeref sözü sosyolojik bir terim olarak ‘bir insana, bir gruba, toplumda başkalarının verdiği yere bağlı olan kıymet’ anlamına kullanılır. Herkesin toplumda bir yeri vardır, yani hiç kimse şerefsiz değildir. Ancak toplum insanlar ve gruplar arasında bir sıralama yapar ve bazılarını diğerlerinden -ister istemez- üstün tutar. İşçilerle doktorlar arasındaki fark benim verdiğim bir hüküm değil, her toplumda mevcut bulunan değer sıralamasının bir mahsulüdür. Ben ve arkadaşlarım bu sosyolojik ayırımın ahlaki bir ayırım haline gelmemesini, insanların toplum içindeki mevkilerine dayanarak birbirlerine karşı tahakküm taslamamasını anlatmaya çalıştık. Orada söz konusu olan ne işçidir, ne de doktor, sadece bir misal olarak bunlar verilmiştir. Kitabın öbür sayfalarına bir göz atsaydınız bizim insanları sosyal mevki farklarına göre değil, kendi değerlerine göre ve özellikle eşit olarak görmek gerektiğine dair neler söylediğimizi görebilirdiniz.”(Milliyet, 5.1.1977)

Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, valiliklere gönderdiği genelgede, Felsefeye Giriş kitabında alevilerle ilgili, Ahlak kitabında da işçiler ve sendikalarla ilgili sayfaların imha edilmesini istedi. (Milliyet, 6.1.1977).

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alanya escort bayan Manavgat escort bayan Fethiye escort bayan Kemer escort bayan Didim escort bayan Çanakkale escort bayan Aydın escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Manisa escort bayan Balıkesir escort bayan Trabzon escort bayan Elazığ escort bayan Ordu escort bayan Kütahya escort bayan Isparta escort bayan Rize escort bayan Kahramanmaraş escort bayan Yalova escort bayan Giresun escort bayan Yozgat escort bayan Tokat escort bayan Şanlıurfa escort bayan Sivas escort bayan Batman escort bayan Erzurum escort bayan Sinop escort bayan Kırşehir escort bayan Karaman escort bayan Kırıkkale escort bayan Bolu escort bayan Amasya escort bayan Niğde escort bayan Uşak escort bayan Edirne escort bayan Çorum escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Van escort bayan Erzincan escort bayan Zeytinburnu masaj Talas masaj Tarsus masaj Tavşanlı masaj Terme masaj Tire masaj Torbalı masaj Toroslar masaj Turgutlu masaj Turgutreis masaj Turhal masaj Tuzla masaj Ulus masaj Ümraniye masaj Urla masaj Üsküdar masaj Vezirköprü masaj Viranşehir masaj Yatağan masaj Yenimahalle masaj Yenişehir masaj Yıldırım masaj Yomra masaj Yumurtalık masaj Yunusemre masaj Yüreğir masaj www.dubainewescorts.com Adana escort Afyon escort Aksaray escort Amasya escort Ankara escort Antalya escort Antep escort Aydın escort Balıkesir escort Bursa escort Anamur escort Antakya escort Arnavutköy escort Atakum escort Ataşehir escort Avcılar escort Bafra escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Balçova escort Bandırma escort Başakşehir escort Batıkent escort Battalgazi escort Bayındır escort Bayrampaşa escort Beldibi escort Belek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beylikdüzü escort Beyoğlu escort Beypazarı escort Adalar escort Adapazarı escort Afşin escort Akçaabat escort Akçadağ escort Akçakale escort Akçakoca escort Akdağmadeni escort Akdeniz escort Akhisar escort Akşehir escort Aksu escort Akyazı escort Alanya escort Alaşehir escort Aliağa escort Almus escort Altıeylül escort Altınordu escort Araklı escort Ardeşen escort Arifiye escort Avsallar escort Ayvacık escort Ayvalık escort Aziziye escort vip eskort model http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Konya bayan escort
Sakarya bayan escort
Samsun bayan escort
Kocaeli bayan escort
Kayseri bayan escort
İzmir bayan escort
Hatay bayan escort
Gaziantep bayan escort
Diyarbakır bayan escort
Ankara bayan escort
Adana bayan escort
Antalya bayan escort
Bursa bayan escort
Mersin bayan escort
Aydın bayan escort
Balıkesir bayan escort
Çanakkale bayan escort
Kıbrıs bayan escort
Kütahya bayan escort
Manisa bayan escort
Muğla bayan escort
Tekirdağ bayan escort
Trabzon bayan escort
Yalova bayan escort
Isparta bayan escort
Kahramanmaraş bayan escort
Ordu bayan escort
Rize bayan escort
Sivas bayan escort
Afyon bayan escort
Aksaray bayan escort
Giresun bayan escort
Şanlıurfa bayan escort
Yozgat bayan escort
Erzurum bayan escort
Amasya bayan escort
Çorum bayan escort
Tokat bayan escort
Uşak bayan escort
Van bayan escort
Bolu bayan escort
Burdur bayan escort
Kırşehir bayan escort
Niğde bayan escort
Osmaniye bayan escort
Zonguldak bayan escort
Düzce bayan escort
Edirne bayan escort
Erzincan bayan escort
Karabük bayan escort
Karaman bayan escort
Kastamonu bayan escort
Kırıkkale bayan escort
Kırklareli bayan escort
adana mutlu son masaj
istanbul mutlu son masaj
ankara mutlu son masaj
izmir mutlu son masaj
bursa mutlu son masaj
antalya mutlu son masaj
konya mutlu son masaj
şanlıurfa mutlu son masaj
gaziantep mutlu son masaj
kocaeli mutlu son masaj
mersin mutlu son masaj
diyarbakır mutlu son masaj
hatay mutlu son masaj
manisa mutlu son masaj
kayseri mutlu son masaj
samsun mutlu son masaj
balıkesir mutlu son masaj
kahramanmaraş mutlu son masaj
van mutlu son masaj
aydın mutlu son masaj
tekirdağ mutlu son masaj
sakarya mutlu son masaj
denizli mutlu son masaj
muğla mutlu son masaj
afyon mutlu son masaj
amasya mutlu son masaj
batman mutlu son masaj
çanakkale mutlu son masaj
çorum mutlu son masaj
düzce mutlu son masaj
edirne mutlu son masaj
elazığ mutlu son masaj
erzurum mutlu son masaj
eskişehir mutlu son masaj
giresun mutlu son masaj
ısparta mutlu son masaj
kastamonu mutlu son masaj
uşak mutlu son masaj
kütahya mutlu son masaj
malatya mutlu son masaj
ordu mutlu son masaj
trabzon mutlu son masaj
rize mutlu son masaj
sivas mutlu son masaj
tokat mutlu son masaj
aksaray mutlu son masaj
yalova mutlu son masaj
yozgat mutlu son masaj
zonguldak mutlu son masaj
Arnavutköy bayan escort
Ataşehir bayan escort
Başakşehir bayan escort
Esenler bayan escort
Esenyurt bayan escort
Fatih bayan escort
Gaziosmanpaşa bayan escort
Kağıthane bayan escort
Kartal bayan escort
Küçükçekmece bayan escort
Maltepe bayan escort
Sarıyer bayan escort
Pendik bayan escort
Sultangazi bayan escort
Ümraniye bayan escort
Zeytinburnu bayan escort
Adapazarı bayan escort
Aksu bayan escort
Anamur bayan escort
Antakya bayan escort
Atakum bayan escort
Belek bayan escort
Beykoz bayan escort
Buca bayan escort
Çankaya bayan escort
Çorlu bayan escort
Dalaman bayan escort
Edremit bayan escort
Erdemli bayan escort
Gaziemir bayan escort
Gazipaşa bayan escort
Gölcük bayan escort
Gümbet bayan escort
Gümüşlük bayan escort
İlkadım bayan escort
İnegöl bayan escort
İskenderun bayan escort
Karşıyaka bayan escort
Kaş bayan escort
Kavaklıdere bayan escort
Keçiören bayan escort
Kepez bayan escort
Konak bayan escort
Konyaaltı bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Menderes bayan escort
Menemen bayan escort
Menteşe bayan escort
Mezitli bayan escort
Ödemiş bayan escort
Odunpazarı bayan escort
Osmangazi bayan escort
Pamukkale bayan escort
Şahinbey bayan escort
Serdivan bayan escort
Seyhan bayan escort
Side bayan escort
Şile bayan escort
Silifke bayan escort
Silivri bayan escort
Tarsus bayan escort
Tire bayan escort
Torbalı bayan escort
Toroslar bayan escort
Turgutreis bayan escort
Yalıkavak bayan escort
Bandırma bayan escort
Çerkezköy bayan escort
Kahramankazan bayan escort
Elbistan bayan escort
Milas bayan escort
Polatlı bayan escort
Çarşamba bayan escort
Ceyhan bayan escort
Nazilli bayan escort
Söke bayan escort
İznik bayan escort
Susurluk bayan escort
Melikgazi bayan escort
Yıldırım bayan escort
Bafra bayan escort
Akçaabat bayan escort
Salihli bayan escort
Akhisar bayan escort
Soma bayan escort
Turgutlu bayan escort
Yatağan bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Merzifon bayan escort
Lüleburgaz bayan escort
Sandıklı bayan escort
Gelibolu bayan escort
Çan bayan escort
Dörtyol bayan escort
Dörtyol bayan escort