DOLAR 18,6185 0.14%
EURO 19,2429 -0.5%
ALTIN 1.053,80-0,58
BITCOIN 306530-0,74%
Mersin
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:53

AKŞAM'A KALAN SÜRE

şişli escort

Kurtuluş Savaşı Döneminde Koministlerin Mustafa Kemal Paşa’ya Bakışı

Kurtuluş Savaşı Döneminde Koministlerin Mustafa Kemal Paşa’ya Bakışı

Yıldırım Koç Yazdr "Kurtuluş Savaşı Döneminde Koministlerin Mustafa Kemal Paşa'ya bakışı "

ABONE OL
Temmuz 2, 2022 10:43
Kurtuluş Savaşı Döneminde Koministlerin Mustafa Kemal Paşa’ya Bakışı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE KOMÜNİSTLERİN

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA BAKIŞI

Dünkü yazımda Kurtuluş Savaşı yıllarında Sovyet Rusya’nın Anadolu’ya bakışını özetlemeye çalışmıştım. Sovyet Rusya, Sakarya Zaferi’ne kadar Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki mücadelenin başarı şansına pek güvenmiyor ve bu nedenle çeşitli alternatifler geliştirmeye çalışıyordu. Karşılıklı güven yetersizliğinin yol açtığı sorunlar ancak Frunze’nin 1921 yılı Aralık ayı ve 1922 yılı Ocak ayında Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı uzun görüşmelerde aşılabildi. Anadolu ile Sovyet Rusya arasındaki sıkıntılar, Komintern’in politikalarını izleyen komünistlerin Kurtuluş Savaşı’na bakışını biçimlendirdi ve ilişkilerde sorunlar yarattı.

Mustafa Kemal Paşa’nın, komünist yapılanmaların üst düzeylerinde görev yapanlar arasında güvenilir adamları vardı ve bu cenahtaki gelişmeleri günü gününe izliyordu.

Bu kısa yazıda, Kurtuluş Savaşı döneminde komünistlerin bazı tavır ve açıklamalarını özetleyeceğim.

İstanbul’da 1919 yılında kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’ndan Vehbi Sarıdal, Sadık Ahi ve diğer bazı kişiler Anadolu’ya giderek mücadeleye katıldı. (Erden Akbulut-Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubu’ndan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne, 1919-1926, 1. Cilt, 1919-1923, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2012, s.67). Ancak hareketin önderi konumundaki Dr.Şefik Hüsnü Deymer İstanbul’da kaldı ve milli mücadeleyi ihmal ederek, sınıf mücadelesini ve sosyalizm mücadelesini geliştirmeye çalıştı.

Anadolu’da mücadele örgütlenmeye çalışılırken, İstanbul’da 1919 Ekim’inde yapılan bir toplantıda Spartakistlerden Berlin Darülfünunu talebesi İhsan Raif Bey şunları söylüyordu (İkdam, 25 Ekim 1919): “Türk milleti harp istiyor dediler. Irak’ın kumlarında, Çanakkale’de, Kafkas’ın dağ tepelerinde ameleyi öldürdüler. (…) Amele, sen düşmanını tanı. Senin düşmanın Rum, İngiliz, Fransız değildir. Dünyada senin düşmanın, sermaye sahipleridir. (…) Biz milliyetçi fırkalar istemiyoruz.” (Akbulut-Tunçay,2012;57-58)

Bakü’de kurulan Türkiye Komünist Fırkası’nın önderlerinden Süleyman Nuri, Komintern’in (Komünist Enternasyonal) 22 Haziran – 12 Temmuz 1921 günlerinde toplananÜçüncüKongresinde yaptığı konuşmada Anadolu’daki mücadeleyi şöyle değerlendiriyordu: “Savaşın sonunda paşalar Versay Barışı’nı yaparken, Anadolu işçi ve köylüleri, silahlanarak kendi özgürlüklerini elde etmek üzere ayaklandılar. Bu bağımsızlık hareketinin başına da Kemal Paşa ve diğerleri gibi, eski paşalar oturdu. Kemal Paşa’nın eğilimi ve rolü de, daha önceki Türk rejiminin aynısıydı. (…) Kemal’in teşkilatladığı parti, onun tarafından provokasyon amacıyla, komünistleri izlemek ve komünist etkilerini yok etmek için kurulmuştur. (…) Anadolu işçi ve köylüleri, Antant’a karşı yürütüldüğü sürece bu mücadeleyi destekleyeceklerdir. Fakat Kemal Paşa bu mücadeleyi durdurmaya ve taviz vermeye kalkarsa, Anadolu işçi ve köylüleri tek vücut gibi ayağa kalkacaklar, Kemal’i devirecekler, onun cesedinin üzerinden geçerek, bütün Doğu ile birlikte bağımsızlıkları uğruna savaşmak üzere cepheye gideceklerdir.” (Akbulut-Tunçay,2012;108)

Komünistler İstanbul’da 1922 yılında 1 Mayıs vesilesiyle bir bildiri yayımladılar. Bu bildiride Anadolu’da sürdürülen bağımsızlık savaşına hiç değinilmiyor, bu mücadeleye destek verilmiyordu. Halbuki 1921 Eylül’ünde Sakarya Savaşı kazanılmıştı ve Büyük Taarruz’a hazırlanılıyordu. İstanbul’daki komünistler ise Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesine değil, Sovyetler’e odaklanmıştı. İstanbul’daki komünistlerin 1 Mayıs bildirisi şöyle bitiyordu: “Yaşasın Sovyetler Rusyası! Yaşasın Cihan Komünist İnkılabı! Bütün kuvvet işçilere!”

Komünistlerin 1922 yılında dağıttığı bir bildiri de şöyle bitiyordu: “Yaşasın İnkılapçı Türkiye Komünist Partisi! Yaşasın Sovyetler Rusyası ve Komünist Enternasyonali! Yaşasın Sovyetler Türkiyesi!” (Akbulut-Tunçay,2012;136-137)

1922 yılında İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde yapıldı. Kutlamalarda Türkiye Sosyalist Fırkası adına Şakir Rasim, Şefik Hüsnü’nün Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası adına da Sadrettin Celal birer konuşma yaptı. 1 Mayıs kutlamasını düzenleyen örgütlerin ortak bildirisinde “barış” isteniyordu; ancak Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesine destek, emperyalizme ve Yunan saldırılarına karşı çıkış yoktu. Bildirinin ilgili bölümü şöyledir: “Anadolu harbi işçi ve çiftçi kitlelerinin menafiine [menfaatlerine] muvafık bir tarzda ve bu kitleler sermayedar pazarlıklarına alet edilmeden derhal nihayet bulmalıdır.”(Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar, 1908-1925, İletişim Yay., İstanbul, 2009, s.23)

Dr. Şefik Hüsnü Deymer, Büyük Zafer’den sonra, 20 Eylül 1922 tarihli Aydınlık’ta yayımlanan “Anadolu Zaferi” başlıklı yazısında Kurtuluş Savaşı’nın başarısını şöyle küçümsüyordu:

“Bu şanlı savaş dolayısıyla pek çok yazılar yazıldı. Fakat önemli bir nokta sessizlikle geçiştirildi. Ezilenlerin yenmesini bütün basın yalnızca onların gösterdikleri hareketlere yordu. Oysa olayları dikkatle izleyenler diğer bir etkenin bizden yana çalıştığını fark etmişlerdir. Yunan ordularının çözülmesi, çürümesi denilen şey gerçekte nedir? Bunu kimse kendi kendine veya daha iyi bilenlere sormadı, bir yıldırım hızıyla gelişen Türk zaferini kolaylaştıran bu durumu Yunan sosyalistlerinin savaş aleyhindeki ve Yunan burjuvazisinin Yunan ulusuna karşı işlediği hıyanetler hakkındaki yaptığı şiddetli propaganda ve iki ulusu kardeşliğe doğru iten teşvik yollu yayınları sağlamıştır. Yunan ordusundaki işçi ve köylülerden kurulu birlikler dağılmış ve ‘Yaşasın Lenin!’ diye haykırarak subaylarının cesedi üstünden İzmir yönünde geri çekilmişse, bu Yunan Sosyalist Partisi’ne mensup savaşçıların korku bilmez gayretleri sayesinde olmuştur.” (Şefik Hüsnü, Türkiye’de Sosyal Sınıflar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1997, s.69)Ancak Yunan komünistlerinin böyle etkili bir mücadelesinin olduğuna ilişkin hiçbir belge ve hatta ciddi iddia bulunmamaktadır.

Komintern’in 5 Kasım – 5 Aralık 1922 tarihlerinde toplanan Dördüncü Kongresinde Türk Delegasyonu Sekreteri Orhan’ın – Sadrettin Celal’in (Antel) 19 Kasım 1922 günü yaptığı konuşma şöyleydi: “BMM  Hükümeti, son üç yıl boyunca davranışlarıyla, bir ihanet politikası izlediğini ortaya koymuştur. (…) İç politikasına gelince, Ankara hükûmetinin faaliyeti, demokratik reformlardan yana olan bütün parti ve grupların özgürce çalışmalarını engellemekten, her türlü muhalefeti, billurlaşmasına vakit bırakmadan boğmaktan ve halkı resmi vaadlarla aldatmaktan ibaret olmuştur. (…) Vaadlerine rağmen, hükûmet işçi kitlelerinin yararına hiçbir reforma başlamamıştır. Tersine, işçi sınıfı teşkilatlarının kurulmasını her yolla engellemiştir, köylüleri de dayanılmaz bir vergi yükü altında ezmektedir. (…) Londra Konferansından beri milli burjuvazi artık devrimci değildir. (…) Mustafa Kemal hükûmeti toplu tutuklamalar yaparken, hapsedilen yoldaşlarımızı Sovyet Rusya hesabına casusluk etmekle ve dolayısıyla vatana ihanetle suçlamıştır.” (Akbulut-Tunçay, 2012;232-233)

Komintern’in Dördüncü Kongresi sırasında Orhan’ın – Sadrettin Celal’in Komintern dergisinde yayımlanan yazısında da (2 Aralık 1922) şu değerlendirme yer almaktadır: “Türk büyük burjuvazisinin doğrudan temsilcisi olan Ankara hükûmeti (…) Londra Konferansı’ndan bu yana milliyetçi burjuvazi artık devrimci değildir. Ankara hükûmetinin temsil ettiği büyük burjuvazinin, çıkarlarını güvence altına almak için, barış koşullarına ihtiyacı vardır.” (Akbulut-Tunçay,2012;241)

Bazı komünistler, Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra bile somut şartların somut tahlilini yapamıyorlardı. Türkiye Komünist Partisi muvakkat merkezi teşkilat bürosu üyesi ve Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası Genel Sekreteri Salih Hacıoğlu’nun Komintern İcra Komitesi başkanlığına gönderdiği 1 Eylül 1923 tarihli raporda şöyle denmekteydi: “İstanbul ameleleri arasında zafer neşesiyle milliyetçilik cereyanları kuvvetlenmeye başlamıştı. Buna karşı koymak için milliyetçilik aleyhinde şiddetli propagandalar yapılmak üzere nüvelere kati talimatlar verildi.” (Erden Akbulut & Mete Tunçay, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, 1920-1923, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2007, s.484)

Mustafa Kemal Paşa’nın komünistlere ilişkin tavrını değerlendirirken, komünistlerin daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Paşa’ya nasıl baktıklarını bilmekte yarar vardır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alanya escort bayan Manavgat escort bayan Fethiye escort bayan Kemer escort bayan Didim escort bayan Çanakkale escort bayan Aydın escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Manisa escort bayan Balıkesir escort bayan Trabzon escort bayan Elazığ escort bayan Ordu escort bayan Kütahya escort bayan Isparta escort bayan Rize escort bayan Kahramanmaraş escort bayan Yalova escort bayan Giresun escort bayan Yozgat escort bayan Tokat escort bayan Şanlıurfa escort bayan Sivas escort bayan Batman escort bayan Erzurum escort bayan Sinop escort bayan Kırşehir escort bayan Karaman escort bayan Kırıkkale escort bayan Bolu escort bayan Amasya escort bayan Niğde escort bayan Uşak escort bayan Edirne escort bayan Çorum escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Van escort bayan Erzincan escort bayan Zeytinburnu masaj Talas masaj Tarsus masaj Tavşanlı masaj Terme masaj Tire masaj Torbalı masaj Toroslar masaj Turgutlu masaj Turgutreis masaj Turhal masaj Tuzla masaj Ulus masaj Ümraniye masaj Urla masaj Üsküdar masaj Vezirköprü masaj Viranşehir masaj Yatağan masaj Yenimahalle masaj Yenişehir masaj Yıldırım masaj Yomra masaj Yumurtalık masaj Yunusemre masaj Yüreğir masaj www.dubainewescorts.com Adana escort Afyon escort Aksaray escort Amasya escort Ankara escort Antalya escort Antep escort Aydın escort Balıkesir escort Bursa escort Anamur escort Antakya escort Arnavutköy escort Atakum escort Ataşehir escort Avcılar escort Bafra escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Balçova escort Bandırma escort Başakşehir escort Batıkent escort Battalgazi escort Bayındır escort Bayrampaşa escort Beldibi escort Belek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beylikdüzü escort Beyoğlu escort Beypazarı escort Adalar escort Adapazarı escort Afşin escort Akçaabat escort Akçadağ escort Akçakale escort Akçakoca escort Akdağmadeni escort Akdeniz escort Akhisar escort Akşehir escort Aksu escort Akyazı escort Alanya escort Alaşehir escort Aliağa escort Almus escort Altıeylül escort Altınordu escort Araklı escort Ardeşen escort Arifiye escort Avsallar escort Ayvacık escort Ayvalık escort Aziziye escort vip eskort model http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Konya bayan escort
Sakarya bayan escort
Samsun bayan escort
Kocaeli bayan escort
Kayseri bayan escort
İzmir bayan escort
Hatay bayan escort
Gaziantep bayan escort
Diyarbakır bayan escort
Ankara bayan escort
Adana bayan escort
Antalya bayan escort
Bursa bayan escort
Mersin bayan escort
Aydın bayan escort
Balıkesir bayan escort
Çanakkale bayan escort
Kıbrıs bayan escort
Kütahya bayan escort
Manisa bayan escort
Muğla bayan escort
Tekirdağ bayan escort
Trabzon bayan escort
Yalova bayan escort
Isparta bayan escort
Kahramanmaraş bayan escort
Ordu bayan escort
Rize bayan escort
Sivas bayan escort
Afyon bayan escort
Aksaray bayan escort
Giresun bayan escort
Şanlıurfa bayan escort
Yozgat bayan escort
Erzurum bayan escort
Amasya bayan escort
Çorum bayan escort
Tokat bayan escort
Uşak bayan escort
Van bayan escort
Bolu bayan escort
Burdur bayan escort
Kırşehir bayan escort
Niğde bayan escort
Osmaniye bayan escort
Zonguldak bayan escort
Düzce bayan escort
Edirne bayan escort
Erzincan bayan escort
Karabük bayan escort
Karaman bayan escort
Kastamonu bayan escort
Kırıkkale bayan escort
Kırklareli bayan escort
adana mutlu son masaj
istanbul mutlu son masaj
ankara mutlu son masaj
izmir mutlu son masaj
bursa mutlu son masaj
antalya mutlu son masaj
konya mutlu son masaj
şanlıurfa mutlu son masaj
gaziantep mutlu son masaj
kocaeli mutlu son masaj
mersin mutlu son masaj
diyarbakır mutlu son masaj
hatay mutlu son masaj
manisa mutlu son masaj
kayseri mutlu son masaj
samsun mutlu son masaj
balıkesir mutlu son masaj
kahramanmaraş mutlu son masaj
van mutlu son masaj
aydın mutlu son masaj
tekirdağ mutlu son masaj
sakarya mutlu son masaj
denizli mutlu son masaj
muğla mutlu son masaj
afyon mutlu son masaj
amasya mutlu son masaj
batman mutlu son masaj
çanakkale mutlu son masaj
çorum mutlu son masaj
düzce mutlu son masaj
edirne mutlu son masaj
elazığ mutlu son masaj
erzurum mutlu son masaj
eskişehir mutlu son masaj
giresun mutlu son masaj
ısparta mutlu son masaj
kastamonu mutlu son masaj
uşak mutlu son masaj
kütahya mutlu son masaj
malatya mutlu son masaj
ordu mutlu son masaj
trabzon mutlu son masaj
rize mutlu son masaj
sivas mutlu son masaj
tokat mutlu son masaj
aksaray mutlu son masaj
yalova mutlu son masaj
yozgat mutlu son masaj
zonguldak mutlu son masaj
Arnavutköy bayan escort
Ataşehir bayan escort
Başakşehir bayan escort
Esenler bayan escort
Esenyurt bayan escort
Fatih bayan escort
Gaziosmanpaşa bayan escort
Kağıthane bayan escort
Kartal bayan escort
Küçükçekmece bayan escort
Maltepe bayan escort
Sarıyer bayan escort
Pendik bayan escort
Sultangazi bayan escort
Ümraniye bayan escort
Zeytinburnu bayan escort
Adapazarı bayan escort
Aksu bayan escort
Anamur bayan escort
Antakya bayan escort
Atakum bayan escort
Belek bayan escort
Beykoz bayan escort
Buca bayan escort
Çankaya bayan escort
Çorlu bayan escort
Dalaman bayan escort
Edremit bayan escort
Erdemli bayan escort
Gaziemir bayan escort
Gazipaşa bayan escort
Gölcük bayan escort
Gümbet bayan escort
Gümüşlük bayan escort
İlkadım bayan escort
İnegöl bayan escort
İskenderun bayan escort
Karşıyaka bayan escort
Kaş bayan escort
Kavaklıdere bayan escort
Keçiören bayan escort
Kepez bayan escort
Konak bayan escort
Konyaaltı bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Menderes bayan escort
Menemen bayan escort
Menteşe bayan escort
Mezitli bayan escort
Ödemiş bayan escort
Odunpazarı bayan escort
Osmangazi bayan escort
Pamukkale bayan escort
Şahinbey bayan escort
Serdivan bayan escort
Seyhan bayan escort
Side bayan escort
Şile bayan escort
Silifke bayan escort
Silivri bayan escort
Tarsus bayan escort
Tire bayan escort
Torbalı bayan escort
Toroslar bayan escort
Turgutreis bayan escort
Yalıkavak bayan escort
Bandırma bayan escort
Çerkezköy bayan escort
Kahramankazan bayan escort
Elbistan bayan escort
Milas bayan escort
Polatlı bayan escort
Çarşamba bayan escort
Ceyhan bayan escort
Nazilli bayan escort
Söke bayan escort
İznik bayan escort
Susurluk bayan escort
Melikgazi bayan escort
Yıldırım bayan escort
Bafra bayan escort
Akçaabat bayan escort
Salihli bayan escort
Akhisar bayan escort
Soma bayan escort
Turgutlu bayan escort
Yatağan bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Merzifon bayan escort
Lüleburgaz bayan escort
Sandıklı bayan escort
Gelibolu bayan escort
Çan bayan escort
Dörtyol bayan escort
Dörtyol bayan escort