DOLAR 18,6185 0.14%
EURO 19,2429 -0.5%
ALTIN 1.053,80-0,58
BITCOIN 306530-0,74%
Mersin
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:53

AKŞAM'A KALAN SÜRE

şişli escort

EYT Sorunun Kaynağı….

EYT Sorunun Kaynağı….

Yıldırım Koç EYT lileri yazdı

ABONE OL
Aralık 5, 2022 11:18
EYT Sorunun Kaynağı….
0

BEĞENDİM

ABONE OL

EYT SORUNUNUN KAYNAĞI: YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NASIL DEĞİŞTİ?

4 Aralık 2022

Yıldırım Koç

www.yildirimkoc.com.tr

Bugünlerde en çok tartışılan konulardan biri, emeklilerde yaşa takılanlara emeklilik hakkının hangi koşullarda tanınacağı. Ancak bu tartışmalara katılanlar genellikle bu sorunun veya Türkiye’de işçilerin yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının zaman içinde nasıl değiştiğini pek bilmiyor. Bu yazının amacı, bu konudaki ilk kanunun çıktığı 1949 yılından itibaren işçilerin yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını, çeşitli dönemlerde Türkiye’de “doğumda beklenen ömür” rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak sunmak.

Yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı mutlaka belirli yaşlarda ömür/yaşam beklentisi rakamlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Sosyal sigorta sistemleri, bu tahminler temelinde tasarlanır ve uygulanır. Zaman içinde doğumda ve çeşitli yaşlarda beklenen ömür rakamlarının değişmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin tasarlanmasında mutlaka dikkate alınır.

Örneğin, günümüzde Türkiye’de tüm nüfus için doğumda yaşam beklentisi 78,6 yıldır. Bu rakam, erkekler için 75,9’dur; kadınlar için ise 81,3’tür. 20 yaşındaki bir kişinin önünde 59,8 yıl vardır. Bu rakam, erkekler için 57,2’dir; kadınlar için ise 62,4. Diğer bir deyişle, bir kadın 20 yaşında çalışma hayatına girer ve sigortalanırsa, bu kişinin ödeyeceği primler ile onun adına işverenin (ve belki de devletin) ödeyeceği primlerin onun emeklilik süresinde yaşlılık aylığını karşılayabilmesi beklenir. Emekliliğe hak kazanma yaşı ve ödenmiş prim miktarı ile ödenecek emekli aylığı arasında bir denge kurulmaya çalışılır.

Günümüzde Türkiye’de 45 yaşına gelmiş bir kişinin önünde 35,6 yıl daha vardır. Bu süre erkekler için 33,2 yıl, kadınlar için 37,9 yıldır. Diğer bir deyişle, bir kişi, çalışma hayatına 20 yaşında girip aralıksız çalışıp 45 yaşında emekli olursa, 25 yıllık prim ödeme karşılığında sosyal güvenlik sistemi 33,2 yıl emekli aylığı ödeyecektir.

Emeklilik tartışmalarında bu verilere dikkat edilmesinde yarar vardır.

 Türkiye’de bazı işyerlerindeki emeklilik düzenlemeleri dışında işçiler için ilk genel düzenleme 1949 yılında yapıldı. 2.6.1949 gün ve 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa göre, ihtiyarlık sigortasından yararlanabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmak, en az 25 yıldan beri sigortalı olmak ve “her yıl için, ortalama olarak en az 200 günlük ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olmak” gerekiyordu.

17.7.1964 gün ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’yla farklı sigorta kolları tek bir yasayla düzenlendi. Bu yasaya göre, yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, sigortalının, kadın ise 55 ve erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, en az 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekiyordu. 1964 yılında Türkiye’de doğumda yaşam beklentisi 47,92 yıldı.

23.10.1969 gün ve 1186 sayılı Yasa’yla 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu değiştirilerek, 25 yıldır sigortalı olup 5.000 gün prim ödeyen sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesinde yaş sınırı kaldırıldı. Böylece, erken yaşlarda emeklilik hakkı doğdu. Bu tarihte Türkiye’de doğumda yaşam beklentisi 51,37 yıldı.

26.5.1976 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1992 Sayılı Kanun’la, kadınlarda sigortalılık süresi koşulu 25 yıldan 20 yıla indirildi. 1976 yılında Türkiye’de doğumda yaşam beklentisi 55,73 yıl olmuştu. Böylece, bir kişinin 18 yaşında sigortalı olarak çalıştığı varsayılırsa, kadınların 38 ve erkeklerin 43 yaşında emekli aylığı almaya hak kazanmaları mümkün oldu. Ayrıca, 18 yaşın altındaki dönemlerde malullük, yaşlılık, ölüm sigortasına prim ödenerek çalışılmış olması halinde, bu süre de dikkate alınıyor ve daha erken yaşlarda emekli olunabiliyordu. Bu yıllarda kabul edilen borçlanma düzenlemeleriyle, birçok insan, geçmişte sigortasız çalıştığı günleri de emeklilik açısından saydırarak erken yaşta yaşlılık aylığı almaya hak kazandı. Ayrıca, 11.7.1978 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin de asgari ücret üzerinden hesaplanacak primleri ödemeleri şartıyla, prim gün sayılarına eklenebilmesi olanağı sağlandı.

1969 yılındaki 1186 Sayılı Kanun’la, sigortalılara bağlanan aylık oranı %50’den %70’e çıkarıldı. Ayrıca, yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için geçmiş hizmetlerin en düşük ücret üzerinden borçlanılması imkânı da sağlandı.

6.3.1981 gün ve 2422 Sayılı Yasa’yla 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu değiştirildi. “Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5.000 gün prim” ödemesi veya “kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5.000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır” düzenlemesi getirildi. Bu yasayla kaybedilen hakların en önemlileri şunlardı: Ayakta yapılan tedavilerde ilaç bedellerinin %20’si sigortalıdan kesilmeye başlandı. Emekli aylığının hesaplanmasında son beş yıllık kazançların en yüksek üç yılının ortalaması yerine, beş yılın tümünün ortalaması alınmaya başlandı. Yaşlılık aylığı taban oranı %70’ten %60’a indirildi. Sigorta primi işçi payı %14’e çıkarıldı. Kurum sağlık yardımlarından yararlanacak olanların muayene başına bir ücret ödemesi uygulaması getirildi.

24.12.1985 gün ve 3246 sayılı Kanunla getirilen düzenleme (Resmi Gazete 10.1.1986) ile yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yaş koşulu getirildi: “İlk defa 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirilecek sigortalılara; (a) kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunmak ve en az 5.000 gün veya, (b) kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3.600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ödemiş bulunmak.”

DYP-SHP Koalisyon Hükümeti’nin işçiler lehine adımlarından biri, 10.1.1986 tarihinde yürürlüğe girerek yaşlılık aylığına hak kazanmayı çok zorlaştıran 3246 Sayılı Yasa’nın düzenlemelerini etkisiz kılan adımları atması oldu. 27 Şubat 1992 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3774 Sayılı Kanun’la, yaşlılık aylığına hak kazanmada yaş koşulu kaldırıldı; yaşlılık aylığı için kadınların 20 yıl, erkeklerin 25 yıldır sigortalı olmaları ve en az 5.000 gün prim ödemeleri yeterli sayıldı. Bu tarihte Türkiye’de doğumda yaşam beklentisi 65,00 yıldı.

25 Ağustos 1999 gün ve 4447 Sayılı Yasa’yla sosyal güvenlik haklarında önemli kısıtlamalara gidildi ve yaşlılık aylığına hak kazanma, konan yaş sınırı nedeniyle, zorlaştırıldı. (8 Eylül 1999) Emeklilikle yaşa takılanların sorunu bu kanunla ortaya çıktı.

31 Mayıs 2006 gün ve 5510 Sayılı Kanun’la emeklilik daha da zorlaştırıldı, sağlık harcamalarında sigortalıların katkı paylarının artırılmasının da yolu açıldı.

Yasada yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı yükseltildi, prim ödeme gün sayısı artırıldı. Yasanın 28. maddesinde, 01.01.2007’den sonra sigorta kapsamına girenlere, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş bulunması koşuluyla aylık bağlanacağı belirtiliyordu. Yaş sınırı, 01.01.2036’dan başlayarak kadınlar için 01.01.2048’e, erkekler için 01.01.2044’e kadar kademeli olarak 65’e yükseltiliyordu. Yasanın ilgili maddesi şöyleydi:

MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alanya escort bayan Manavgat escort bayan Fethiye escort bayan Kemer escort bayan Didim escort bayan Çanakkale escort bayan Aydın escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Manisa escort bayan Balıkesir escort bayan Trabzon escort bayan Elazığ escort bayan Ordu escort bayan Kütahya escort bayan Isparta escort bayan Rize escort bayan Kahramanmaraş escort bayan Yalova escort bayan Giresun escort bayan Yozgat escort bayan Tokat escort bayan Şanlıurfa escort bayan Sivas escort bayan Batman escort bayan Erzurum escort bayan Sinop escort bayan Kırşehir escort bayan Karaman escort bayan Kırıkkale escort bayan Bolu escort bayan Amasya escort bayan Niğde escort bayan Uşak escort bayan Edirne escort bayan Çorum escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Van escort bayan Erzincan escort bayan Zeytinburnu masaj Talas masaj Tarsus masaj Tavşanlı masaj Terme masaj Tire masaj Torbalı masaj Toroslar masaj Turgutlu masaj Turgutreis masaj Turhal masaj Tuzla masaj Ulus masaj Ümraniye masaj Urla masaj Üsküdar masaj Vezirköprü masaj Viranşehir masaj Yatağan masaj Yenimahalle masaj Yenişehir masaj Yıldırım masaj Yomra masaj Yumurtalık masaj Yunusemre masaj Yüreğir masaj www.dubainewescorts.com Adana escort Afyon escort Aksaray escort Amasya escort Ankara escort Antalya escort Antep escort Aydın escort Balıkesir escort Bursa escort Anamur escort Antakya escort Arnavutköy escort Atakum escort Ataşehir escort Avcılar escort Bafra escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Balçova escort Bandırma escort Başakşehir escort Batıkent escort Battalgazi escort Bayındır escort Bayrampaşa escort Beldibi escort Belek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beylikdüzü escort Beyoğlu escort Beypazarı escort Adalar escort Adapazarı escort Afşin escort Akçaabat escort Akçadağ escort Akçakale escort Akçakoca escort Akdağmadeni escort Akdeniz escort Akhisar escort Akşehir escort Aksu escort Akyazı escort Alanya escort Alaşehir escort Aliağa escort Almus escort Altıeylül escort Altınordu escort Araklı escort Ardeşen escort Arifiye escort Avsallar escort Ayvacık escort Ayvalık escort Aziziye escort vip eskort model http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Konya bayan escort
Sakarya bayan escort
Samsun bayan escort
Kocaeli bayan escort
Kayseri bayan escort
İzmir bayan escort
Hatay bayan escort
Gaziantep bayan escort
Diyarbakır bayan escort
Ankara bayan escort
Adana bayan escort
Antalya bayan escort
Bursa bayan escort
Mersin bayan escort
Aydın bayan escort
Balıkesir bayan escort
Çanakkale bayan escort
Kıbrıs bayan escort
Kütahya bayan escort
Manisa bayan escort
Muğla bayan escort
Tekirdağ bayan escort
Trabzon bayan escort
Yalova bayan escort
Isparta bayan escort
Kahramanmaraş bayan escort
Ordu bayan escort
Rize bayan escort
Sivas bayan escort
Afyon bayan escort
Aksaray bayan escort
Giresun bayan escort
Şanlıurfa bayan escort
Yozgat bayan escort
Erzurum bayan escort
Amasya bayan escort
Çorum bayan escort
Tokat bayan escort
Uşak bayan escort
Van bayan escort
Bolu bayan escort
Burdur bayan escort
Kırşehir bayan escort
Niğde bayan escort
Osmaniye bayan escort
Zonguldak bayan escort
Düzce bayan escort
Edirne bayan escort
Erzincan bayan escort
Karabük bayan escort
Karaman bayan escort
Kastamonu bayan escort
Kırıkkale bayan escort
Kırklareli bayan escort
adana mutlu son masaj
istanbul mutlu son masaj
ankara mutlu son masaj
izmir mutlu son masaj
bursa mutlu son masaj
antalya mutlu son masaj
konya mutlu son masaj
şanlıurfa mutlu son masaj
gaziantep mutlu son masaj
kocaeli mutlu son masaj
mersin mutlu son masaj
diyarbakır mutlu son masaj
hatay mutlu son masaj
manisa mutlu son masaj
kayseri mutlu son masaj
samsun mutlu son masaj
balıkesir mutlu son masaj
kahramanmaraş mutlu son masaj
van mutlu son masaj
aydın mutlu son masaj
tekirdağ mutlu son masaj
sakarya mutlu son masaj
denizli mutlu son masaj
muğla mutlu son masaj
afyon mutlu son masaj
amasya mutlu son masaj
batman mutlu son masaj
çanakkale mutlu son masaj
çorum mutlu son masaj
düzce mutlu son masaj
edirne mutlu son masaj
elazığ mutlu son masaj
erzurum mutlu son masaj
eskişehir mutlu son masaj
giresun mutlu son masaj
ısparta mutlu son masaj
kastamonu mutlu son masaj
uşak mutlu son masaj
kütahya mutlu son masaj
malatya mutlu son masaj
ordu mutlu son masaj
trabzon mutlu son masaj
rize mutlu son masaj
sivas mutlu son masaj
tokat mutlu son masaj
aksaray mutlu son masaj
yalova mutlu son masaj
yozgat mutlu son masaj
zonguldak mutlu son masaj
Arnavutköy bayan escort
Ataşehir bayan escort
Başakşehir bayan escort
Esenler bayan escort
Esenyurt bayan escort
Fatih bayan escort
Gaziosmanpaşa bayan escort
Kağıthane bayan escort
Kartal bayan escort
Küçükçekmece bayan escort
Maltepe bayan escort
Sarıyer bayan escort
Pendik bayan escort
Sultangazi bayan escort
Ümraniye bayan escort
Zeytinburnu bayan escort
Adapazarı bayan escort
Aksu bayan escort
Anamur bayan escort
Antakya bayan escort
Atakum bayan escort
Belek bayan escort
Beykoz bayan escort
Buca bayan escort
Çankaya bayan escort
Çorlu bayan escort
Dalaman bayan escort
Edremit bayan escort
Erdemli bayan escort
Gaziemir bayan escort
Gazipaşa bayan escort
Gölcük bayan escort
Gümbet bayan escort
Gümüşlük bayan escort
İlkadım bayan escort
İnegöl bayan escort
İskenderun bayan escort
Karşıyaka bayan escort
Kaş bayan escort
Kavaklıdere bayan escort
Keçiören bayan escort
Kepez bayan escort
Konak bayan escort
Konyaaltı bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Menderes bayan escort
Menemen bayan escort
Menteşe bayan escort
Mezitli bayan escort
Ödemiş bayan escort
Odunpazarı bayan escort
Osmangazi bayan escort
Pamukkale bayan escort
Şahinbey bayan escort
Serdivan bayan escort
Seyhan bayan escort
Side bayan escort
Şile bayan escort
Silifke bayan escort
Silivri bayan escort
Tarsus bayan escort
Tire bayan escort
Torbalı bayan escort
Toroslar bayan escort
Turgutreis bayan escort
Yalıkavak bayan escort
Bandırma bayan escort
Çerkezköy bayan escort
Kahramankazan bayan escort
Elbistan bayan escort
Milas bayan escort
Polatlı bayan escort
Çarşamba bayan escort
Ceyhan bayan escort
Nazilli bayan escort
Söke bayan escort
İznik bayan escort
Susurluk bayan escort
Melikgazi bayan escort
Yıldırım bayan escort
Bafra bayan escort
Akçaabat bayan escort
Salihli bayan escort
Akhisar bayan escort
Soma bayan escort
Turgutlu bayan escort
Yatağan bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Merzifon bayan escort
Lüleburgaz bayan escort
Sandıklı bayan escort
Gelibolu bayan escort
Çan bayan escort
Dörtyol bayan escort
Dörtyol bayan escort